Promjena adrese osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju

Ako ste korisnik dopunskog osiguranja HZZO-a i želite promijeniti Vašu adresu, osim u našim uredima, to možete putem ove web stranice.

Za prijavu upišite Vaše ime i prezime, OIB i datum rođenja.


1. Prijava